CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Luôn coi trọng việc bảo mật thông tin, vì vậy, Baha ưu tiên sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo cho quá trình thanh toán diễn ra an toàn nhất.

Trách nhiệm bảo mật thanh toán của Baha

  • Baha luôn coi trọng việc bảo mật thông tin vì vậy chúng tôi thưởng sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thanh toán.
  • Giảm thiểu và đảm bảo tốt nhất việc người ngoài sử dụng các chương trình, công cụ hay các hình thức để can thiệp vào hệ thống và làm thay đổi cấu trúc dữ liệu
  • Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  • Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Mục đích áp dụng

  • Hệ thống thanh toán thẻ trên website: baha.com.vn đều được bảo mật theo tiêu chuẩn bảo mật thanh toán theo quy định của các ngân hàng.
  • Ngoài ra, Baha còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký mua sản phẩm của chúng tôi. Khi bạn đăng ký mua sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ, mẫu sản phẩm, size sản phẩm.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin bạn cung cấp để lên đơn hàng và chuyển đơn hàng đến đúng địa chỉ mà bạn đã cung cấp.

3. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.